Medische Encyclopedie – Apotheek De Groene Wijzend – Blokker

Terug naar overzicht

Medische Encyclopedie

Inhoud

abacavir

Abacavir is een virusremmer. Het remt de groei van het virus dat hiv veroorzaakt.

Artsen schrijven het voor bij hiv en aids.

Wat doet abacavir en waarbij gebruik ik het?

Hiv

Oorzaak
Hiv is een virusinfectie die de witte bloedcellen aantast. Deze bloedcellen zijn nodig voor de afweer tegen infecties. Hoe meer virussen er komen, hoe meer de afweer achteruit gaat.

Infecties met hiv krijgt men door contact met besmet bloed, sperma, vaginavocht of moedermelk.

Verschijnselen
Mensen die besmet raken met hiv krijgen meestal binnen enkele dagen tot weken klachten die lijken op een flinke griep. Deze gaan vanzelf weer over.
Pas twee tot elf jaar later ontstaan ernstige klachten, zoals lymfeklierzwellingen, moeheid, koorts en gewichtsverlies. In de tussenliggende periode zijn er geen klachten, maar is het virus wel aanwezig en kan men anderen besmetten. Deze mensen worden hiv-positief of sero-positief genoemd. Later kunnen er infecties ontstaan die bij gezonde mensen niet voorkomen. De ziekte noemt men dan aids. Nog later kunnen er tumoren en vormen van kanker ontstaan.

Werking
Het virus dat hiv veroorzaakt stimuleert onze lichaamscellen om nieuwe hiv-virussen aan te maken. Daarvoor is het enzym reverse-transcriptase nodig. Abacavir remt dit enzym en voorkomt zo dat nieuwe virussen worden gemaakt.   Abacavir kan het virus niet volledig laten verdwijnen. Wel kan het de hoeveelheid virus in het bloed drastisch verlagen. Hierdoor neemt het aantal witte bloedcellen toe en komt de afweer weer op peil.
Omdat het virus snel geneigd is ongevoelig (resistent) te worden, kan het alleen in combinatie met andere hiv-remmers worden toegepast.

Behandeling
Hiv-positieve mensen starten in het algemeen met de behandeling als ze klachten krijgen of als de hoeveelheid witte bloedcellen beneden een bepaald minimum komt. Gebruikelijk is daarvoor een combinatie van minimaal drie medicijnen te kiezen. Mocht deze combinatie onvoldoende effectief worden, dan kan men overschakelen op een combinatie van drie niet eerder gebruikte medicijnen, waarvoor het virus nog wel gevoelig is.

De behandeling noemt men geslaagd, als:

 • de klachten verminderen;
 • de afweer toeneemt;
 • de hoeveelheid virus in het bloed binnen een half jaar niet meer is te meten;
 • de bijwerkingen van de hiv-remmers geen al te grote inbreuk op de kwaliteit van leven hebben.
Lees meer over hiv . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, diarree, verminderde eetlust.

  Heeft u last van misselijkheid? Neem het medicijn dan in met wat voedsel. Raadpleeg uw arts als u last blijft houden van maag of darmen.

 • Hoofdpijn

 • Koorts of vermoeidheid

 • Bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, kunnen verschijnselen van diabetes (suikerziekte) ontstaan

  Zij merken dit doordat zij veel dorst krijgen en veel moeten plassen. Mensen met diabetes kunnen tijdens de behandeling meer insuline of glucoseverlagers nodig hebben. Meet extra vaak uw bloedglucose.

 • Huiduitslag

  Huiduitslag kan door overgevoeligheid komen, maar dat hoeft niet. Omdat overgevoeligheid zeer ernstig kan verlopen, is het belangrijk om huiduitslag direct te melden aan uw arts (zie verder 'Overgevoeligheid').

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn

  Dit kunt u merken aan koorts, huiduitslag, keelpijn, hoesten, kortademigheid, maagdarmklachten, vermoeidheid, spierpijn, tintelend of doof gevoel, duizeligheid, vasthouden van vocht. Als deze verschijnselen optreden, moet u het gebruik van dit medicijn direct stoppen en uw arts waarschuwen. Als de verschijnselen niet worden onderkend, kan een levensbedreigende overgevoeligheidsreactie ontstaan. Deze overgevoeligheidsreactie ontstaat meestal tijdens de eerste zes weken van het gebruik. Daarom zal u de eerste twee maanden intensief contact hebben met uw arts. Zeer zelden ontstaat een zeer ernstige huidreactie met blaren op de huid en slijmvliezen, koorts, zwellingen en spier- of gewrichtspijn. Als blaren op huid of slijmvliezen of koorts ontstaan moet u de arts waarschuwen. Blijkt u overgevoelig, dan mag u dit medicijn nooit meer gebruiken, omdat de overgevoeligheidsreacties dan veel erger zijn en dit ernstige gevolgen kan hebben. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Ernstige veranderingen in het bloed (een melkzuuracidose)

  De verschijnselen zijn misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, snelle ademhaling en bewustzijnsverlies. Neem bij deze verschijnselen onmiddellijk contact op met een arts.

 • Leverziekten, zoals leververvetting, leverontsteking of een verminderde werking van de lever

  Uw arts zal de werking van uw lever regelmatig controleren. Als de lever slecht werkt, mag u dit medicijn niet gebruiken.

 • Spierpijn en gewrichtspijn

  In zeer zeldzame gevallen kan dit medicijn de spieren aantasten, waardoor ook een nieraandoening kan ontstaan. Neem bij onverklaarbare spierpijn contact op met uw arts. Raadpleeg ook uw arts als uw gewrichten pijnlijk of stijf worden, of als u ze moeilijk kunt bewegen.

 • Zenuwbeschadiging, te merken aan een doof of tintelend gevoel van de huid

  Raadpleeg uw arts als u dit merkt. Na stoppen van het gebruik verdwijnt dit weer.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik abacavir gebruiken met andere medicijnen?

Abacavir heeft met andere medicijnen wisselwerkingen. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. Uw arts en apotheker controleren of u abacavir veilig kunt gebruiken naast uw andere medicijnen. Zorg er daarom voor dat uw arts en apotheker op de hoogte zijn van alle medicijnen die u gebruikt. Ook de medicijnen die u zonder recept koopt.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

alcohol drinken?
Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Abacavir geeft in zeldzame gevallen leverafwijkingen. Drink geen alcohol of hooguit 1 glas per dag en drink in ieder geval 2 dagen per week niet.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Overleg hierover met uw arts. Tijdens de zwangerschap moet u hiv-middelen blijven gebruiken. Want tijdens de zwangerschap is het extra belangrijk dat de hoeveelheid virus in uw bloed erg laag is. Dit verkleint namelijk het risico dat de baby besmet raakt met hiv.

Borstvoeding
Geef GEEN borstvoeding als u hiv heeft. Het virus kan namelijk via de moedermelk de baby besmetten. Overleg hierover met uw arts.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Tabletten: heel innemen met wat water. Bij slikproblemen mag u de tabletten fijnmaken en vermengen met wat appelmoes of water. Neem de fijngemaakte tablet wel direct in.
Drank: de voorgeschreven hoeveelheid afmeten met de bijgeleverde doseerspuit en direct innemen.

Wanneer?
U kunt dit medicijn zowel met wat voedsel als op een lege maag innemen. Heeft u last van misselijkheid? Neem het dan in met wat voedsel.

Gebruikt u dit medicijn één keer per dag?
Kies een vast tijdstip, bijvoorbeeld om 08.00 uur 's ochtends. U vergeet dan minder snel een dosis.

Gebruikt u dit medicijn twee keer per dag?
Zorg dan dat er 12 uur tussen elke inname zit. Kies vaste tijdstippen, bijvoorbeeld om 08.00 uur 's ochtends en 20.00 uur 's avonds. U vergeet dan minder snel een dosis.

Slikschema: U gebruikt dit medicijn meestal in combinatie met andere hiv-remmers. Het is belangrijk een duidelijk slikschema te vragen, zodat u weet wanneer u welke medicijnen moet gebruiken.

Hoe lang?
Meestal gebruikt u hiv-remmers jaren achtereen, omdat het virus nooit volledig uit te bannen is.